Materiały pokryte powłoką alucynkową (stopem aluminium i cynku) są coraz częściej wykorzystywane w produkcji wyrobów instalowanych w środowiskach korozyjnych. W produkcji ogrodzeń  używamy drutu pokrytego stopem, który  ma następujące proporcje: aluminium – 5,0 % cynk – 95,0 %. Badania laboratoryjne wykazały, że takie proporcje dają najlepsze wyniki zapewniające odporność  na działanie czynników atmosferycznych (działanie azotów, środowisk kwaśnych i promieniowania UV). Warstwa powierzchniowa pozostaje względnie gładka nawet przy długookresowym działaniu korozyjnym. Niezwykle matowy wygląd drutu podkreśla jego szlachetne wykończenie.

Stosowany przez nas drut charakteryzuje się również doskonałą ochroną katodową w przypadku mechanicznego uszkodzenia jego powierzchni. Wytrzymałość powłoki jest trzykrotnie wyższa niż powłoki cynkowanej (w środowisku solnym). Jej homogeniczność i elastyczność a jednocześnie bardzo dobra przyczepność do stali zapewnia naszym wyrobom doskonałe właściwości również w elementach poddanych ekstremalnemu zginaniu.

Powłoka stosowanego przez nas drutu dzięki znikomemu ubytkowi warstwy powierzchniowej  (ponad dwukrotnie niższej niż w drutach ocynkowanych)  jest znacznie bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego.

 

Podstawowe zalety stali z powłoką typu ALUCYNK (w stosunku do stali ocynkowanych ogniowo):

 • 3 razy wyższa odporność na korozję atmosferyczną
 • znacznie lepsza plastyczność i przyczepność powłoki
 • katodowa ochrona antykorozyjna na brzegach ciętych
 • odporność na podwyższone temperatury

 

Przeznaczenie:

 •         posesji prywatnych,
 •         obiektów przemysłowych,
 •         boksów i przegród magazynowych,
 •         akwenów wodnych.
 •         budowa umocnień przeciwerozyjnych na skarpach i pod wodą albo konstrukcji oporowych
 •         konstrukcji oporowych podtrzymujących lub zastępujących w części albo w całości budowle ziemne, umocowania brzegów zbiorników
 •         konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego oraz barier akustycznych;
 •         brodów oraz konstrukcji ograniczających erozję dna i brzegów dróg wodnych, zbiorników wodnych i cieków w pobliżu podpór mostów

Doskonałe właściwości stosowanego przez nas materiału umożliwiają również jego spawanie z zachowaniem odporności antykorozyjnej w miejscach spoin. W naszym zakładzie wykorzystujemy go do produkcji niezwykle trwałej, sztywnej siatki  na którą udzielamy 25- letniej gwarancji.